Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w dniach 19 - 22 czerwca br. we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w gimnazjach powiatu poznańskiego zrealizowali projekt pn. „Bądź bezpieczna – nie daj się”.

W ramach projektu pn. „Bądź bezpieczna – nie daj się” w wybranych trzech gminach powiatu poznańskiego tj. Buk, Rokietnica oraz Swarzędz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu spotkali się z uczennicami gimnazjum.

Uczennice przed zakończeniem roku szkolnego miały okazję uczestniczyć w zajęciach z policjantami, które ukierunkowane były na współczesne zagrożenia, skupiając się na niebezpieczeństwach związanych z przemocą, wykorzystaniem seksualnym, handlem ludźmi oraz cyberprzestępczością.

Podsumowaniem zajęć były zorganizowane warsztaty z podstaw samoobrony, podczas których dziewczyny miały okazje wyćwiczyć sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Uczennice aktywnie uczestniczyły w zajęciach i zdobywały umiejętności postępowania w sytuacjach niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia.

 

  • 9
  • 3
  • 4
  • 6
  • 11
  • 1
  • 2
  • 5
  • 10