Dyrektor
Elżbieta Bijaczewska

I Z-ca Dyrektora
Aldona Janyszak – Laska

II Z-ca Dyrektora
Tomasz Woźnica

Sekretariat
Justyna Giecołd

Norbert Żołdak – kierowca

Piotr Krzeminiewski - informatyk

Dział Finansowo - księgowy
Katarzyna Malinowska – Główna księgowa
Dominika Śrama
Ilona Krzymieniewska
Linda Tabat
Katarzyna Tomkowiak
Barbara Jaworska – stanowisko ds. kadr

Dział ds. osób niepełnosprawnych
Elżbieta Mazur – Kierownik
Renata Kuźniewska
Aleksandra Koziarzewska
Anna Pawlak
Sylwia Popławska-Weilandt

Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Joanna Chałajdziak
Marta Czenszak
Monika Królikowska
Grażyna Mazurkiewicz
Magdalena Żelazna                                                                                                                                                                                                                                                 Olga Korbik         

Koordynatorzy
Monika Borysewicz  
Małgorzata Jakubowska
Hanna Kalinowska
Natasza Jarzębowska
Marta Marcinkowska
Anna Rybak
Renata Walczak                                                                                                                                                                                                                                                      Magdalena Kałużna      

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Świadczeń
Joanna Bedekier
Agnieszka Gromadzińska
Magdalena Leońska
Anna Makowska
Magdalena Skirecka
Anna Szymanowicz
Karolina Ściepura
Anna Binczarowska                                                                                                                                                                                                                                          Adam Biszczanik                                                                                                                                                                                                                                                 
Teresa Zapeńska

Dział Obsługi Prawnej
Łukasz Gniewek – radca prawny
Justyna Gliszczyńska-Gniewek

Psycholodzy
Monika Nowak
Karolina Szymaniak-Kaczyńska

Dział Projektów
Jakub Jeżewski